Saç Ekim Aşamaları

Karşılama/Ön muayene: Saç ekim uzmanımızca saç ekilmesi düşünülen ve saç köklerinin alınacağı bölgeler incelenir; saç tipi, eğim açıları, mikromotor punch tipi, ne kadar saç greftine(köküne) ihtiyaç duyulacağı belirlenir. Bu esnada en kritik karar tabii ki alın çizgisinin belirlenmesidir; öncelikle değerli misafirimizin beklentisi öğrenilir ve tecrübelerimizin ışığında düşündüğümüz ekim ertesi estetik görünüm açısından mümkün olabilecek olası en güzel profil tipi misafirimize anlatılır ve birlikte konuşularak alın çizgisine karar verilir.

Ekim Aşamaları:

1)Misafirimizin mevcut tüm saçları 1 numara olacak şekilde traş makinası ile traşlanır. En iyi neticelerin bu traşlama tekniği ile sağlanmakta olduğu unutulmamalıdır. Operasyon öncesinde çeşitli açılardan saç ekim ve alım bölgelerinin fotoğrafları çekilerek misafirimiz operasyon odasına alınır. Uzman doktor gözetiminde greftlerin alınacağı ense bölgesine lokal anestezik madde sterilizasyon kurallarına tam riayet edilerek dikkatlice yavaş ve homojen bir şekilde uygulanır ve anestezi işlemi tamamlanır. Bu esnada nadiren kısa süreli ufak ağrılar oluşabilir, bunu gidermek için buzla uygulama yapılmakta ve yeterli olmaktadır.
2)Alım: Alım yapılacak bölge, lokal anesteziden hemen sonra önceden steril koşullarda hazırlanmış özel bir solüsyon karışımı içeren steril bir enjektör yardımı ile subkutan( deri altına) uygulama yapılarak şişirilir. Bu işlem ertesinde saç ekim uzmanı tarafından daha önceden belirlenmiş olan sayıda saç grefti (kökü) alımına geçilir. Mikromotor isimli ana motora bağlı piyasemen isimli kalem şeklindeki cihazın ucunda belirli hızlarla her iki yöne de dönebilen tek kullanımlık keskin uçlu, içi boş silendir şeklindeki punch isimli mikrobıçak kullanılarak saç kökünü kırmadan, saç kökünde doku hasarı yaratılmadan ve ensede dağınık boşluklar oluşmayacak şekilde homojen bir dağılım yaratılarak ekim için kullanılacak saç greftleri alınır. Alınan saç kökleri, bekleme esnasında zarar görmemeleri için özel beslenme solüsyonları içinde ekim anına dek tutulmaktadır. Alım yapılırken eşit aralıklı boşluklar oluşturulması estetik görünüm açısından çok önemlidir, bu bir sanat ve zanaattır.
3)Kanal: Değerli misafirimizin kavuşacağı yeni profilinin oluşturulmasında kanal açılımı çok kritik bir yere sahiptir. Alın çizgisine boyunca uygulanacak lokal anestezi ve hemen ertesinde özel bir solüsyon karışımı içeren enjektör yardımı ile subkutan(derialtı) uygulanan şişirme işlemi ertesinde kanal açma işlemi başlar. Uzmanımızca açılacak olan kanalların halihazırda mevcut olan saçların yönüyle uyumlu olması yani açılacak kanalların açıları ve yönleri, estetik bir görünüm oluşturulmasındaki Gold Standartı teşkil etmektedir; zira ekilen saçlar artık o yönde çıkacaktır. Doğru yatay eğimle açılmayan yani dik olarak oluşturulan kanallar, ekilen saçların dik şekilde uzamasına ve Çim Adam olarak tabir edilen istenmeyen görünümün oluşmasına sebep olmaktadır. Açı ve eğimin doğru saptanmasıyla birlikte alım ile toplanmış olan saç köklerine uygun olan derinlikte ve çapta kanal açılması ise ekim aşamasında çok değerlidir. En önemli komplikasyon yani istenmeyen durum olan Nekroz’un oluşmaması için hijyen ve sterilizasyon kurallarına tam riayet eşliğinde yapılacak olan kanal işlemi doğru açıyla, doğru sıkılıkta yapılmalı, kanalların birleştirilmemiş olmasına ve homojen yani eşit aralıklarla dağıtılmış olmasına çok önem verilmelidir; bu da bir sanat ve zanaattır.
4)Ekim: İlk iki aşama doğru yapılmış olsa bile ekimin doğru teknikle yapılmaması tüm bu çabaların nafile sonuçlanmasına sebep olacaktır. Misafirimizin saç kökü tipine uygun çap ve derinlikle kanal açılmış olması çok değerli olup steril bir alanda özel beslenme solüsyonu içinde bekletilmiş olan saç kökleri saç ekim penseti yardımı ile uçlarından tutularak açılmış olan kanallara özenle tek tek yerleştirilir ve saç ekim işlemi böylece tamamlanır. Hemen ardından yıkama temizleme işlemi yapılır, saçlı deri kanlardan ve kalıntılardan arındırılır, saç greftlerinin alındığı bölge antibiyotik içerek kremlerle pansuman yapılarak kapatılır.
5)İşlem Sonrası: Operasyon ertesi 1-2 gün eğilerek hareket edilmemeli, eller en az 3 gün saç köklerinin alındığı ve ekimin yapıldığı bölgelere dokundurulmamalıdır. İlk ve ertesi gün mümkün olduğunca dik veya çift yastıkla yatılmalıdır. Saç bakımı, şampuan ve bakım uygulamaları ayrıca klavuz eşliğinde saç ekim uzmanımızca yeni profiline kavuşmuş olan değerli misafirimize anlatılacaktır.