SAKAL BIYIK EKİMİ

Sakal Ekimi:

Bize başvuran erkek misafirlerimizin doğal olarak sakal olması gereken yüz, çene ve çene altı
alanlarında genetik ya da sonradan oluşan nedenlerle homojenite yani eşit dağılım kaybı olması
ve/veya hiç sakal çıkmayan alanların bulunması durumunda uygulanmakta olan işlemdir.FUE yöntemi
kullanılarak elmacık kemiği üzerindeki ve/veya boyun sakal çizgisi alt sınırındaki sakal köklerine
ilaveten boyunda adem elması üstündeki fazla sakal kökleri ile sakal kökü sayısı ihtiyacına göre ense
bölgesindeki saç kökleri kullanılarak doğal, eşit yayılımlı(homojen) ve estetik açıdan memnuniyet
verici bir profil oluşturmak amaçlanır.Saç ekimi-FUE tekniği ile yapılan işlemde deneyimli ekibimizce
sabırla oluşturulacak kanalların açısı ve eğimi, sıklık ve sakal hat çizimi büyük önem teşkil
etmektedir.İlginç bir anektod olarak eklemeliyiz ki bu işlem sayesinde yüzün istenmeyen alanlarındaki
sakal kökleri de alınıp ekim alanlarına implante edilebileceği için değerli misafirimiz ayrıca bir
kozmetik kazanım daha elde edilmiş olmaktadır.İlk sakal kesimi 15 Günden sonra sadece makasla
yapılmalı,30. günden önce traş olunmamalıdır.Sakal ekim işlemi ertesi bakım ve sonrası hakkında
bilgi uzmanımız tarafından değerli misafirimize verilecektir.

Bıyık Ekimi:

Bize başvuran erkek misafirlerimizin üst dudak alanı yani bıyık bölgesinde doğal olarak olması
gereken sakal köklerinin doğuşsal ya da sonradan oluşan bir nedenle homojenite ve sayısında
kayıpların olması halinde uygulanacak yöntemdir. Sakal ekimine nazaran az sayıda sakal/saç kökü
gerektiren bıyık ekimi işleminde sakal ekimi ile aynı teknik(FUE) ve prensipler geçerli olup elmacık
kemiği üstündeki fazla sakal kökleri, boyun alt sınırındaki fazla sakal kökleri ve ense bölgesindeki saç
kökleri donör(kaynak) bölge olarak kullanılmaktadır. Bu işlem sayesinde yüzün istenmeyen
alanlarındaki sakal kökleri de alınıp bıyık ekim alanına implante edilebileceği için değerli misafirimiz
ayrıca bir kozmetik kazanım daha elde edilmiş olmaktadır. İlk bıyık kesimi 15 Günden sonra sadece
makasla yapılmalı, 30. günden önce traş olunmamalıdır. Bıyık ekim işlemi ertesi bakım ve sonrası
hakkında bilgi uzmanımız tarafından değerli misafirimize verilecektir.